Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – 24 maja 2020 r.

Słowo Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego, kard. Kazimierza Nycza

w związku ze złagodzeniem ograniczeń dotyczących kultu religijnego

Od 30 maja br. obowiązywać będą nowe przepisy dotyczące wielu dziedzin życia, w tym kultu religijnego, w czasie pandemii COVID 19. Po dwóch i pół miesiąca obostrzeń sanitarnych możemy wreszcie wrócić do uczestnictwa w Eucharystii, która jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. Bez Eucharystii, szczególnie sprawowanej w Dzień Pański ? Niedzielę, nie możemy w pełni żyć jako chrześcijanie. W czasie ścisłych restrykcji, kiedy wiele osób uczestniczyło we Mszy św. duchowo poprzez transmisje telewizyjne i internetowe, doświadczyliśmy głodu Eucharystii przeżywanej we wspólnotach wiary.

Uświadomiliśmy sobie, że taka forma uczestnictwa we Mszy św. jest formą zastępczą, uprawnioną w nadzwyczajnych sytuacjach. Od najbliższej soboty będziemy mogli powrócić do zwyczajnych form praktyk religijnych. Zachęcam więc do powrotu do naszych świątyń parafialnych.

W związku z tym księży proboszczów proszę też o roztropność odnośnie do transmisji telewizyjnych i internetowych Mszy świętych. Wydaje się, że Msze święte dla chorych, transmitowane w mediach przed pandemią, wystarczająco zaspokoją potrzeby wiernych w nowej sytuacji.

Z uwagi na złagodzone rygory na czas epidemii, odwołuję dyspensę z dnia 26 marca 2020 r. Wracamy do zwykłych zasad, obowiązujących w prawie kościelnym, na mocy których od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. zwolnione są osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji lub mające wskazania władz sanitarnych (na przykład pozostające w kwarantannie) oraz osoby sprawujące opiekę nad chorymi i niepełnosprawnymi, co w niektórych przypadkach uniemożliwia im udział w niedzielnej Eucharystii.

Obecne możliwości pozwalają już na planowanie ? nawet jeszcze przed wakacjami ? w porozumieniu z rodzicami dzieci i młodzieży ? uroczystości bierzmowania i Komunii św. W parafiach możliwa też jest praca z grupami duszpasterskimi, do czego z serca zachęcam zarówno duchownych jak i świeckich.

Przypominam wszystkim wiernym o obowiązku przystąpienia do wielkanocnej Komunii św. Okres ten kończy się 7 czerwca br., w Uroczystość Trójcy Świętej. Wiąże się z tym sakramentalna spowiedź, którą należy odbyć nawet jeśli w czasie pandemii wyrażaliśmy doskonały żal oczyszczający z grzechów ciężkich. Bardzo proszę wszystkie parafie o umożliwienie w najbliższych dniach spowiedzi św. wszystkim wiernym oraz o upowszechnienie informacji o czasie sprawowania sakramentu pokuty i pojednania.

Choć restrykcje łagodnieją, groźna epidemia trwa nadal. Bardzo proszę o odpowiedzialne zachowania zwłaszcza w zgromadzeniach liturgicznych, o stosowanie maseczek, zachowywanie higieny i wszystkich obowiązujących zasad w miejscach kultu. Podczas pandemii preferowane jest przyjmowanie Komunii św. na rękę. Mimo to duszpasterze nie powinni odmawiać możliwości udzielania Najświętszego Sakramentu do ust, z zachowaniem przepisów higienicznych. Proszę o godne zorganizowanie udzielania Komunii św. w obu formach, z właściwym ich rozdzieleniem.

Nowe przepisy dotyczące sprawowania kultu w czasie pandemii pozwalają na zorganizowanie procesji Bożego Ciała, chociaż w zredukowanej formie. W związku z tym, proszę Księży Proboszczów, by kierując się roztropnością zorganizowali na terenie kościelnym procesję do czterech ołtarzy, z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów.

Pragnę podziękować wszystkim wiernym za troskę o ludzi dotkniętych wirusem, za szlachetne zachowania w czasie epidemii, które były wyrazem odpowiedzialności za innych, zwłaszcza najsłabszych. Szczególne słowa podziękowania kieruję do służby zdrowia. Tylu wiernych dawało przykład autentycznej wiary, która przejawia się w dziełach miłości, szczególnie wobec ludzi najbardziej potrzebujących pomocy.

? Kazimierz Kardynał Nycz

Arcybiskup Metropolita Warszawski

 

Warszawa, 29 maja 2020 roku

 

Zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Rady Ekonomicznej odbędzie się dzisiaj – 24 maja o godz. 20.00 w sali dolnego kościoła. Na spotkanie to zapraszamy także odpowiedzialnych wszystkich grup istniejących w naszej parafii. Tematem zebrania będą obchody Uroczystości Bożego Ciała i kanoniczna wizytacja naszej parafii.

Zapraszamy na trwającą nowennę przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego, którą obchodzić będziemy w przyszłą niedzielę. Nowenna odprawiana jest codziennie po Eucharystii o godz. 19.00 a prowadzi ją Grupa Odnowy w Duchu Świętym.

Nabożeństwa majowe przed Najświętszym Sakramentem w kościele odprawiane są codziennie o godz. 18.30, przed grotą maryjną w dni powszednie o godz. 10.30 oraz przy kapliczce na terenie wyścigów konnych codziennie o godz.19.00.

Przypominamy, że poniedziałkowe wypominki za zmarłych w maju i czerwcu odbywają się o godz. 18.00, przed nabożeństwem majowym czy czerwcowym.

Liturgiczne wspomnienie Św. Urszuli Ledóchowskiej, której relikwie są w naszej świątyni, przy bocznym ołtarzu Św. Antoniego, obchodzimy w piątek ? 29 maja. W tym dniu wystawione będą do publicznej czci na ołtarzu głównym.

Dwudziesta pierwsza rocznica konsekracji naszego kościoła przypada w sobotę – 30 maja. Eucharystie tego dnia sprawowane będą o godzinach: 7.00, 10.00 i 19.00.

Miesięczne wizyty z Komunią św. u chorych w sobotę – 30 maja od godz. 9.00. Nowe zgłoszenia do chorych przyjmujemy w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

Eucharystia roczna za zmarłych w sobotę – 30 maja o godz. 19.00. Od godz. 18.00 – przed nabożeństwem majowym – imienna modlitwa za tych zmarłych.

Wpłaty ofiar na Radio Maryja przyjmowane są dzisiaj przy wyjściu z kościoła.

Według aktualnie obowiązujących przepisów państwowych, w naszym kościele może przebywać jednocześnie sto trzydzieści osób. W niedzielę do kościoła wchodzimy drzwiami głównymi a wychodzimy drzwiami bocznymi od strony groty maryjnej. Teren wokół kościoła w czasie Mszy niedzielnych jest nagłośniony a obecnym przed kościołem udzielana jest Komunia Święta. Przypominamy także, że okres, w którym obowiązuje nas przyjęcie Komunii wielkanocnej, obejmuje czas od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej, tj. w bieżącym roku do 7 czerwca. Do spowiedzi można przystąpić przed każdą Mszą Świętą w niedziele i w dni powszednie.

Dziękujemy wszystkim troszczącym się o materialne potrzeby parafii, szczególnie w tym czasie, kiedy parafia ma ograniczony swój podstawowy dochód na utrzymanie, pochodzący z tacy. Wszystkim wpłacającym ofiary na konto bankowe parafii, przekazującym je osobiście, składającym ofiary na tacę czy do puszki w kościele składamy serdeczne ?Bóg zapłać?.