Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – 31 maja 2020 r.

Słowo Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego, kard. Kazimierza Nycza

w związku ze złagodzeniem ograniczeń dotyczących kultu religijnego

Od 30 maja br. obowiązywać będą nowe przepisy dotyczące wielu dziedzin życia, w tym kultu religijnego, w czasie pandemii COVID 19. Po dwóch i pół miesiąca obostrzeń sanitarnych możemy wreszcie wrócić do uczestnictwa w Eucharystii, która jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. Bez Eucharystii, szczególnie sprawowanej w Dzień Pański ? Niedzielę, nie możemy w pełni żyć jako chrześcijanie. W czasie ścisłych restrykcji, kiedy wiele osób uczestniczyło we Mszy św. duchowo poprzez transmisje telewizyjne i internetowe, doświadczyliśmy głodu Eucharystii przeżywanej we wspólnotach wiary.

Uświadomiliśmy sobie, że taka forma uczestnictwa we Mszy św. jest formą zastępczą, uprawnioną w nadzwyczajnych sytuacjach. Od najbliższej soboty będziemy mogli powrócić do zwyczajnych form praktyk religijnych. Zachęcam więc do powrotu do naszych świątyń parafialnych.

W związku z tym księży proboszczów proszę też o roztropność odnośnie do transmisji telewizyjnych i internetowych Mszy świętych. Wydaje się, że Msze święte dla chorych, transmitowane w mediach przed pandemią, wystarczająco zaspokoją potrzeby wiernych w nowej sytuacji.

Z uwagi na złagodzone rygory na czas epidemii, odwołuję dyspensę z dnia 26 marca 2020 r. Wracamy do zwykłych zasad, obowiązujących w prawie kościelnym, na mocy których od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. zwolnione są osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji lub mające wskazania władz sanitarnych (na przykład pozostające w kwarantannie) oraz osoby sprawujące opiekę nad chorymi i niepełnosprawnymi, co w niektórych przypadkach uniemożliwia im udział w niedzielnej Eucharystii.

Obecne możliwości pozwalają już na planowanie ? nawet jeszcze przed wakacjami ? w porozumieniu z rodzicami dzieci i młodzieży ? uroczystości bierzmowania i Komunii św. W parafiach możliwa też jest praca z grupami duszpasterskimi, do czego z serca zachęcam zarówno duchownych jak i świeckich.

Przypominam wszystkim wiernym o obowiązku przystąpienia do wielkanocnej Komunii św. Okres ten kończy się 7 czerwca br., w Uroczystość Trójcy Świętej. Wiąże się z tym sakramentalna spowiedź, którą należy odbyć nawet jeśli w czasie pandemii wyrażaliśmy doskonały żal oczyszczający z grzechów ciężkich. Bardzo proszę wszystkie parafie o umożliwienie w najbliższych dniach spowiedzi św. wszystkim wiernym oraz o upowszechnienie informacji o czasie sprawowania sakramentu pokuty i pojednania.

Choć restrykcje łagodnieją, groźna epidemia trwa nadal. Bardzo proszę o odpowiedzialne zachowania zwłaszcza w zgromadzeniach liturgicznych, o stosowanie maseczek, zachowywanie higieny i wszystkich obowiązujących zasad w miejscach kultu. Podczas pandemii preferowane jest przyjmowanie Komunii św. na rękę. Mimo to duszpasterze nie powinni odmawiać możliwości udzielania Najświętszego Sakramentu do ust, z zachowaniem przepisów higienicznych. Proszę o godne zorganizowanie udzielania Komunii św. w obu formach, z właściwym ich rozdzieleniem.

Nowe przepisy dotyczące sprawowania kultu w czasie pandemii pozwalają na zorganizowanie procesji Bożego Ciała, chociaż w zredukowanej formie. W związku z tym, proszę Księży Proboszczów, by kierując się roztropnością zorganizowali na terenie kościelnym procesję do czterech ołtarzy, z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów.

Pragnę podziękować wszystkim wiernym za troskę o ludzi dotkniętych wirusem, za szlachetne zachowania w czasie epidemii, które były wyrazem odpowiedzialności za innych, zwłaszcza najsłabszych. Szczególne słowa podziękowania kieruję do służby zdrowia. Tylu wiernych dawało przykład autentycznej wiary, która przejawia się w dziełach miłości, szczególnie wobec ludzi najbardziej potrzebujących pomocy.

? Kazimierz Kardynał Nycz

Arcybiskup Metropolita Warszawski

 

Warszawa, 29 maja 2020 roku

 

Nabożeństwa ku czci Serca Jezusowego codziennie w czerwcu o godz. 18.30.

Poniedziałkowa modlitwa wypominkowa za zmarłych w czerwcu o godz. 18.00.

Spotkanie grupy Rycerstwa Niepokalanej odbędzie się w poniedziałek – 1 czerwca o godz. 17.30 w sali dolnego kościoła.

Drugi czerwca, to rocznica pierwszej Mszy Świętej, którą odprawił Św. Jan Paweł II na Ojczystej ziemi w 1979 r. Duży witraż ścienny w naszym kościele, w prawej bocznej ścianie kościoła, przedstawia to wielkie w dziejach naszej Ojczyzny wydarzenie. Ksiądz Prymas Stefan Wyszyński przekazał, do powstającej wówczas naszej parafii, krzyż i ołtarz z ówczesnego pl. Zwycięstwa, gdzie celebrowana była ta historyczna Msza Święta. Krzyż ten stoi na naszym placu przykościelnym a ołtarz, podzielony na cztery części i obłożony marmurem, stanowi boczne ołtarze w naszym kościele. Zapraszamy we wtorek ? 2 czerwca o godz. 10.00 na dziękczynną Eucharystię za Świętego Jana Pawła i pozostałe po Nim szczególne pamiątki, w postaci krzyża i ołtarza, znajdujące się w naszej parafii.

Śpiew Akatystu ku czci Matki Bożej w środę – 3 czerwca o godz. 19.30 w kościele.

Zebranie rodziców dzieci komunijnych odbędzie się w środę – 3 czerwca o godz. 20.00 w sali dolnego kościoła. Zebranie dotyczy tegorocznej Pierwszej Komuni dzieci.

Pierwszoczwartkowa adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą o powołania kapłańskie i zakonne w czwartek – 4 czerwca po Eucharystii godz. 19.00 do g. 21.00. Adorację prowadzi Akcja Katolicka.

W najbliższy piątek – 5 czerwca, obchodzimy pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź pierwszopiątkowa, przed południem – od godz. 9.30 i po południu – od godz. 18.00.

Zapraszamy na pierwszosobotnie nabożeństwo wynagradzające za grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi w sobotę – 6 czerwca po Eucharystii godz. 19.00.

Miesięczne spotkanie Żywego Różańca odbędzie się w przyszłą niedzielę – 7 czerwca o godz. 16.30 w sali dolnego kościoła.

Dziękujemy za indywidualne ofiary na potrzeby gospodarcze parafii, które w maju złożyło dziewiętnaście rodzin na łączną sumę 8.135 zł. Dzięki tym i wcześniejszym ofiarom, wykonany został konieczny remont w świetlikach wieży kościoła i na tarasie wieży kościelnej. Koszt tych prac wyniósł 11.200 zł. Pozostały nam jeszcze do wykonania konieczne prace remontowe zewnętrznych płyt poliwęglanowych w świetlikach wieży kościoła. Dziękujemy wszystkim troszczącym się o materialne potrzeby parafii, szczególnie w tym czasie, kiedy parafia ma ograniczony swój podstawowy dochód na utrzymanie, pochodzący z tacy. Wszystkim wpłacającym ofiary na konto bankowe parafii, przekazującym je osobiście, składającym ofiary na tacę czy do puszki w kościele składamy serdeczne ?Bóg zapłać?.