XV Niedziela Zwykła – 16 lipca 2017 r.

Przypominamy, że w lipcu i sierpniu, nie ma Eucharystii niedzielnych o godz. 17.30 oraz Eucharystii w dni powszednie o godz. 10.00. Pozostałe Eucharystie w dni powszednie i w niedziele pozostają bez zmian.

Pożegnanie Ks. Andrzeja Krzesińskiego, który odchodzi od nas do innej parafii, odbędzie się dzisiaj – 16 lipca na Eucharystii o godz. 19.00.

Miesięczna zbiórka ofiar na prowadzoną w naszej parafii działalność charytatywną odbywa się dzisiaj, jak zawsze w trzecią niedzielę miesiąca. Zbiórkę przy wyjściach z kościoła przeprowadza Zespół ?Caritas?. Stała puszka Parafialnego Zespołu ?Caritas?, na ofiary dla ubogich, ustawiona jest przy bocznym ołtarzu Św. Antoniego.

Obrzęd błogosławienia samochodów odbędzie w przyszłą niedzielę – 23 lipca po każdej Eucharystii. Samochody prosimy ustawiać na placu przykościelnym od strony cukierni.

Zapraszamy na cotygodniowe nabożeństwa do Świętych i Błogosławionych, których wizerunki są na witrażach w naszym kościele. Odbywają się one w soboty o godz. 18.30. W czasie nabożeństw modlimy się za naszą Ojczyznę i w intencjach osobistych, z którymi przychodzimy na te nabożeństwa.

Misja Świętej Faustyny zaprasza na dwudniową pieszą pielgrzymkę do Ostrówka w dniach 29 ? 30 lipca. Ostrówek to miejscowość, gdzie przed wstąpieniem do klasztoru, przez rok pracowała Św. Faustyna. Bliższe informacje o pielgrzymce i zapisy w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej, która wyłożona jest na stoliku za ławkami. Należność za gazety prosimy składać do puszki, która się tam znajduje.

Dziękujemy dwóm rodzinom, które wspólnie ufundowały kolejną stację w Maryjnym Ogrodzie Różańcowym, który powstaje przy grocie Maryjnej, jako wotum na stulecie objawień fatimskich. Dotychczas ufundowanych zostało siedemnaście stacji różańcowych, pozostały więc jeszcze do wykonania trzy stacje. Wszystkim troszczącym się o materialne potrzeby parafii składamy serdeczne ?Bóg zapłać

Mokotowskie Hospicjum Św. Krzyża informuje, że podczas zbiórki w naszej parafii zebrało 9.447.- zł. Za ofiarność składamy serdeczne Bóg zapłać