Czwarta Niedziela Adwentu ? 18 grudnia 2022 r.

Czwarta Niedziela Adwentu ? 18 grudnia 2022 r.

Porządek  rekolekcji  w  poniedziałek  i  wtorek:

– dla dorosłych ? godz. 6:30 10.00  i  19.00

– dla młodzieży i dłużej pracujących ? godz. 20.30

– dla dzieci ? godz. 17.30

Spowiedź  pół  godziny  przed  rozpoczęciem  spotkań  rekolekcyjnych.

Dziś w kaplicy bocznej odbywa się kiermasz książki katolickiej ?Czytanie na ogrzewanie?, podczas którego możemy nabyć książkę na prezent świąteczny. Wśród pozycji książkowych między innymi album z beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego, tomiki poezji Ks. Jana Twardowskiego i wiele innych. Ofiary dobrowolne za książki są cegiełką na ogrzewanie kościoła.

Opłatki wigilijne można nabyć w wyjściu z kościoła a w tygodniu w zakrystii lub kancelarii. Ofiary za opłatki przeznaczone są na ogrzewanie kościoła, którego koszt w ubiegłym roku wyniósł ponad 120 tys.

Zespół Caritas rozprowadza w wyjściu świece wigilijne oraz przyjmuje przygotowane paczki w ramach ?Rodzina pomaga rodzinie?. Prowadzi również zbiórkę ofiar na prowadzoną w naszej parafii działalność charytatywną. Zbiórkę przeprowadza Parafialny Zespół Caritas, który rozdaje także biuletyn o działalności charytatywnej w naszej parafii.

W sobotę – 24 grudnia, Wigilia Narodzenia Pańskiego. Eucharystie tylko rano o 6.30 ? ostatnie Roraty i o godz.10.00. Pasterka o godz. 24.00. Pół godziny wcześniej wspólny śpiew kolęd. W pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia nie będzie Eucharystii  o  godz. 17.30.  Pozostałe  Eucharystie  według  porządku  niedzielnego.

Z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego pragniemy przekazać życzenia osobom chorym, które nie mogą przychodzić już do kościoła. Jeżeli w naszym sąsiedztwie są takie osoby, bardzo prosimy zgłosić się do zakrystii i odebrać dla nich życzenia i opłatek.

Wizytę duszpasterską zwaną kolędą rozpoczniemy od 2 stycznia 2023. Odwiedzać będziemy wszystkich, którzy wcześniej zaproszą kapłana do swojego mieszkania. Możemy to uczynić poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej parafii lub wypełnienie specjalnej karty zgłoszeniowej, która jest wyłożona na stoliku przy wyjściu. Tam także znajduje się wydrukowany program wizyty duszpasterskiej, który prosimy wywiesić na klatkach schodowych, aby informacja o wizycie duszpasterskiej dotarła do wszystkich mieszkańców naszej parafii.

Zapraszamy do udziału w pielgrzymce do Portugalii i Hiszpani w dniach od 29 kwietnia do 6 maja 2023r. Bliższych informacji udziela Ks. Proboszcz.

Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej, która wyłożona jest na stoliku za ławkami. Należność  za  gazety  prosimy  składać  do  puszki, która  się  tam  znajduje.