Czwarta Niedziela Adwentu – 24 grudnia 2023 r.

Czwarta Niedziela Adwentu – 24 grudnia 2023 r.

Dziś przypada jednocześnie Wigilia Narodzenia Pańskiego. Eucharystie o godz. 8:00 9:30 11:00 i 12:30. Nie będzie Mszy św. o godz. 17:30 i 19:00. Zachęcamy, aby pomimo Niedzieli zachować tradycję postu wigilijnego. Pasterka o godz. 24.00. Pół godziny wcześniej wspólny śpiew kolęd. W pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia nie będzie Eucharystii o godz. 17.30. Pozostałe  Eucharystie  według  porządku  niedzielnego.

Opłatki wigilijne, sianko i świece Caritas rozprowadzane są w wyjściu z kościoła. Ofiary za opłatki przeznaczone są na ogrzewania kościoła, którego koszt w ubiegłym roku wyniósł ponad 180 tys.

Jego Eminencja Kazimierz Kardynał Nycz udziela dyspensy od obowiązku wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych w piątek 29 grudnia 2023. Korzystający tego dnia z dyspensy zobowiązani są do ofiarowania dowolnej modlitwy według intencji Ojca Świętego oraz podjęcia zgodnie z własnym wyborem formę zadośćuczynienia przez wypełnienie uczynków miłości, bądź ofiarowanie jałmużny.

W tym tygodniu przypada dzień imienin Ks. Tomasza, wikariusza naszej parafii.
W intencji dostojnego solenizanta będziemy się modlili w najbliższą Niedzielę podczas Mszy św. o godz. 11:00.

Nabożeństwo na zakończenie „starego roku” w Niedzielę – 31 grudnia po Mszy św. o godz. 19.00.

Wizyta  duszpasterska  w  tym  tygodniu:

27.XII, środa – Obrzeżna 3; Obrzeżna 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F; Cybernetyki 3, 3A, 3B, 3C

28.XII, czwartek – Postępu 10; Cybernetyki 7C, 7D, 7E, 7F, 7G, 7H

29.XII, piątek – Obrzeżna 1, 1A, 1B

30.XII, sobota – Obrzeżna 1C, 1D, 1E, 1F

Bardzo prosimy o odbieranie z zakrystii i wywieszenie na drzwiach klatki schodowej kartek zawiadamiających o wizycie duszpasterskiej w tym tygodniu, co pomoże wszystkim mieszkańcom danego bloku uzyskać informację o kolędzie.

Na stoliku przy wyjściu z kościoła znajduje się wydrukowany plan wizyty duszpasterskiej na styczeń i luty oraz jest umieszczony na stronie internetowej parafii.

Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej, która wyłożona jest na stoliku za ławkami. Należność za gazety  prosimy  składać  do  puszki, która  się  tam  znajduje lub do ofiaromatu.