Trzecia Niedziela Adwentu – 17 grudnia 2023

Trzecia Niedziela Adwentu – 17 grudnia 2023 r.

Porządek  rekolekcji  w  poniedziałek  i  wtorek:

– dla dorosłych – godz. 6:30 10.00  i  19.00

– dla młodzieży i dłużej pracujących – godz. 20.30

– dla dzieci – godz. 17.30

Spowiedź  pół  godziny  przed  rozpoczęciem  spotkań  rekolekcyjnych.

Opłatki wigilijne, sianko i świece Caritas rozprowadzane są w wyjściu z kościoła. Ofiary za opłatki przeznaczone są na ogrzewania kościoła, którego koszt w ubiegłym roku wyniósł ponad 180 tys.

Zespół Caritas rozprowadza w wyjściu świece wigilijne oraz przyjmuje przygotowane paczki w ramach „Rodzina pomaga rodzinie”. Prowadzi również zbiórkę ofiar na prowadzoną w naszej parafii działalność charytatywną oraz rozdaje biuletyn o swojej działalności.  

Zapraszamy do uczestnictwa w konwersatorium biblijnym w środę 20 grudnia o godz. 18.00 w sali dolnego kościoła.

Wizyta  duszpasterska  w  tym  tygodniu:

20.XII, środa – Obrzeżna 7A, 24; Rzymowskiego 45, 47, 49

21.XII, czwartek – Cybernetyki 2, 2A, 2B, 2C

22.XII, piątek – Cybernetyki 2D, 2E, 2F, 2G, 2H Cybernetyki 4, 4A; Cybernetyki 6, 6A, 6B

23.XII, sobota – Postępu 12B, 12C, 12D, 12E

Bardzo prosimy o odbieranie z zakrystii i wywieszenie na drzwiach klatki schodowej kartek zawiadamiających o wizycie duszpasterskiej w tym tygodniu, co pomoże wszystkim mieszkańcom danego bloku uzyskać informację o kolędzie.

Przedświąteczne wizyty z Komunią św. u chorych w sobotę – 23 grudnia od godz. 9.00.  Nowe zgłoszenia do chorych przyjmujemy w zakrystii lub kancelarii.

W Niedzielę – 24 grudnia, przypada jednocześnie Wigilia Narodzenia Pańskiego. Eucharystie o godz. 8:00 9:30 11:00 i 12:30. Nie będzie Mszy św. o godz. 17:30 i 19:00. Zachęcamy, aby pomimo Niedzieli zachować tradycję postu wigilijnego. Pasterka o godz. 24.00. Pół godziny wcześniej wspólny śpiew kolęd. W pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia nie będzie Eucharystii o godz. 17.30. Pozostałe  Eucharystie  według  porządku  niedzielnego.

Na stoliku przy wyjściu z kościoła znajduje się wydrukowane zaproszenie dla wszelkich instytucji znajdujących się na terenie naszej parafii na spotkanie przedświąteczne w piątek 22 grudnia o godz. 12:00. Prosimy o przekazanie tych zaproszeń kierownictwu instytucji.

Z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego pragniemy przekazać życzenia osobom chorym, które nie mogą przychodzić już do kościoła. Jeżeli w naszym sąsiedztwie są takie osoby, bardzo prosimy zgłosić się do zakrystii i odebrać dla nich życzenia i opłatek.

Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej, która wyłożona jest na stoliku za ławkami. Należność za gazety  prosimy  składać  do  puszki, która  się  tam  znajduje lub ofiaromatu.