Czwarta Niedziela Wielkiego Postu ? 26 marca 2017 r.

 

Zapraszamy na rekolekcje wielkopostne, które rozpoczną się w przyszłą niedzielę – 2 kwietnia na wszystkich Mszach św. Szczegółowy porządek rekolekcji wywieszony jest w gablotce przy wyjściu z kościoła i na stronie internetowej parafii. Tematem rekolekcji będą objawienia fatimskie, których jubileusz stulecia w tym roku obchodzimy. Celem przygotowania się do rekolekcji możemy nabyć książeczkę o objawieniach  fatimskich, która  wyłożona  jest  przy  kracie  pod  chórem  kościoła.

Dziękujemy grupie Żywego Różańca za fundację rozbudowy ołtarza Matki Bożej Nieustającej Pomocy, gdzie przygotowane zostało miejsce na przechowywanie darów wotywnych przekazywanych dla Matki Bożej. Już zostały tam umieszczone wota dotychczas  przekazane  a  dalsze  będą  umieszczane  po  ich  ofiarowaniu.

Zebranie  Parafialnej  Rady  Ekonomicznej  dzisiaj – 26 marca o  20.00  na  plebanii.

Zespół Caritas rozprowadza przy wyjściu głównym z kościoła świece wielkanocne, z czego dochód przeznaczony jest na pomoc świąteczną dla ubogich rodzin naszej parafii, objętych pomocą Caritas. Możemy także składać produkty żywnościowe do paczek świątecznych dla ubogich, do kosza ustawionego przed bocznym ołtarzem  Św. Antoniego. Tam  także  ustawiona  jest  puszka  Caritas  na  ofiary  dla  ubogich.

Wszystkich chorych na ciele i duszy zapraszamy na Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie,  która  sprawowana  będzie  w  środę ? 29  marca  o  godz. 19.00.

Zapraszamy na pierwszosobotnie nabożeństwo wynagradzające za grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi w sobotę ? 1 kwietnia o godz. 9.00. O odprawianie tego nabożeństwa prosiła Matka Boża w Fatimie. Z racji obchodzonego jubileuszu stulecia objawień  fatimskich,  tym  bardziej  zachęcamy  do  licznego  w  nim  uczestnictwa.

Eucharystia  roczna  za  zmarłych  w  sobotę – 1 kwietnia  o  godz. 19.00.  Pół godziny wcześniej  imienna  modlitwa  za  tych  zmarłych.

Spotkanie  grupy  Żywego  Różańca  w  przyszłą  niedzielę – 2 kwietnia o godz. 16.30.

Koło Przyjaciół Radia Maryja przyjmuje dzisiaj, przy głównym wyjściu z kościoła, wpłaty ofiar  na Radio Maryja. Osoby potrzebujące pomocy w wypełnieniu rozliczenia podatkowego z celem przekazania 1% podatku na Fundację „Nasza Przyszłość” mogą się zgłaszać do sali przy kancelarii parafialnej w każdą środę po Mszy św.  o  g.10.00.

Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej, która wyłożona jest na stoliku za ławkami.  Należność  za  gazety  prosimy  składać  do puszki,  która się tam  znajduje.

Dziękujemy za indywidualne ofiary na potrzeby gospodarcze w parafii. W ostatnim tygodniu ofiarę złożyły 3 rodziny. Wszystkim troszczącym się o materialne potrzeby parafii  składamy  serdeczne  ?Bóg zapłać?.

Akcja honorowego oddawania krwi i rejestracja dawców komórek macierzystych odbywa się dzisiaj przy naszym kościele w godz. 9.00 ? 14.00. Krew możemy oddawać w ambulansie stojącym na placu kościelnym a rejestracji dawców komórek macierzystych  w  sali  dolnego  kościoła.