Druga Niedziela Wielkanocna – 3 kwietnia 2016 r.

Dobiegło końca, trwające cztery lata, nawiedzenie Obrazu Jezusa Miłosiernego w rodzinach naszej parafii. Uroczystość dziękczynna za nawiedzenie Obrazu, dzisiaj – 3 kwietnia o godz. 12.30. W czasie tej uroczystości, przy ołtarzu Miłosierdzia Bożego, zostaną umieszczone relikwie Św. Faustyny Kowalskiej i Bł. Michała Sopoćko. Uroczystości przewodniczył będzie Kardynał Kazimierz Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski.

Święto Miłosierdzia Bożego, które dzisiaj obchodzimy, rozpoczyna w Kościele Tydzień Miłosierdzia. Dziękujemy przy tej okazji naszemu Parafialnemu Zespołowi Caritas, który zajmuje się działalnością charytatywną w naszej parafii i zapraszamy innych parafian do włączenia się w pracę Parafialnego Zespołu Caritas.

Ogólnodiecezjalna uroczystość ku czci Miłosierdzia Bożego, odbędzie się dzisiaj – 3 kwietnia, w parku miejskim na Kole przy figurze Jezusa Miłosiernego o godz. 15.00.

Od dzisiejszego Święta Miłosierdzia Bożego zapraszamy na wspólną modlitwę do Miłosierdzia Bożego, która odbywała się będzie codziennie o godz. 15.00 w kościele.

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzimy w tym roku w poniedziałek – 4 kwietnia. Eucharystie w tym dniu o godz. 7.00, 10.00 i 19.00. Dzień ten obchodzimy także jako Dzień Świętości Życia. Na każdej Mszy św. będzie można podjąć Duchową Adopcję, której istotą jest codzienna modlitwa, trwająca przez dziewięć miesięcy w intencji poczętego dziecka i jego rodziców.

Koło Przyjaciół Radia Maryja zaprasza na modlitwę w intencjach: Ojca Świętego, Ojczyzny i Radia Maryja we wtorek – 5 kwietnia. O godz. 18.30 modlitwa różańcowa, potem Msza św. i spotkanie Koła Przyjaciół Radia Maryja w sali na pierwszym piętrze plebanii. Na spotkanie zapraszamy także nowych chętnych do działalności w Kole.

Zapraszamy do wspólnego śpiewu Akatystu ku czci Matki Bożej w środę – 6 kwietnia, po Eucharystii o godz. 19.00. Jest to starożytny hymn Wschodniego Kościoła, pochodzący z V wieku. Śpiew Akatystu odbywał się będzie co miesiąc, zawsze w pierwsze środy miesiąca.

Nabożeństwa do Świętych i Błogosławionych, których wizerunki są na witrażach w naszym kościele, odbywają się w soboty o godz. 18.30. W czasie tych nabożeństw modlimy się za Ojczyznę i w intencjach, z którymi przychodzimy na te nabożeństwa.

Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej, która wyłożona jest na stoliku za ławkami. Należność za gazety prosimy składać do puszki, która się tam znajduje.

Spotkanie Żywego Różańca odbędzie się w przyszłą niedzielę – 10 kwietnia o godz. 16.30 w sali dolnego kościoła. Zapraszamy także nowych chętnych do parafialnej wspólnoty różańcowej.

Dziękujemy za indywidualne ofiary na prace gospodarcze w parafii, które w ostatnim tygodniu złożyły 4 rodziny oraz za ofiarę na nowe organy, którą złożyła 1 rodzina. Wszystkim troszczącym się o materialne potrzeby parafii składamy „Bóg zapłać”.

Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę do Płocka, miejsca pierwszych objawień Pana Jezusa św. Faustynie, która planowana jest na 23 kwietnia. Zapisy przyjmujemy w zakrystii i kancelarii parafialnej.

Procesja eucharystyczna dzisiaj – 3 kwietnia o godz. 18.30.

Pielgrzymkę do Ziemi Świętej organizuje biblista ks. prof. Janusz Kręcidło. Informacje i zapisy tel. 502 266 701

KONWERSATORIUM BIBLIJNE – 2016 rok
wtorki, godz. 19.00 – dolny kościół
prowadzi – ks. prałat dr Andrzej Bosowski

5 IV – „Marto! Matro! Troszczysz się i niepokoisz o wiele …” (Łk 10, 42)

12 IV – „Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, pozbawią go i tego, co wydaje mu się, że ma” (Mk 4, 25)

19 IV – „Wielu jest powołanych, lecz mało wybranych” (Mt 22, 14)

26 IV – Dlaczego apostołowie mieli głosić Ewangelię „idąc”?

przerwa świąteczna

10 V – Problem tzw. sekretu mesjańskiego ?

17 V – „Aby patrzyli oczami, a nie widzieli … żeby się nie nawrócili” (Mk 4, 12)

24 V – „Czy nie był to czas na figi …”? (Mk 11, 12-14)