Piąta Niedziela Wielkanocna – 24 kwietnia 2016 r.

Spotkanie rodziców wraz z dziećmi, które przygotowują się do Rocznicy Pierwszej Komunii, dzisiaj – 24 kwietnia o godz. 18.15 w sali dolnego kościoła.

Spotkanie rodzin, które zadeklarowały gotowość przyjęcia młodzieży przed Światowymi Dniami Młodzieży w naszej parafii, dzisiaj – 24 kwietnia o godz. 20.00 w kościele. Parafianie, którzy nie mogą przyjąć pielgrzymów a pragną mieć swój udział w ich przyjęciu w parafii, mogą wykupić cegiełkę na wyżywienie pielgrzymów, które rozprowadzane są przy wyjściach z kościoła.

Przypominamy, że z racji obchodzonego Roku Świętego – Roku Miłosierdzia, codziennie o godz. 15.00 w kościele, odbywa się modlitwa do Miłosierdzia Bożego.

Możemy w swoim domu przyjąć relikwie bł. Ewy Noiszewskiej, jedynego polskiego lekarza wyniesionego do chwały ołtarzy. Relikwie umieszczone będą przy ołtarzu św. Maksymiliana 12 czerwca. Zapisy na przyjęcie relikwii przyjmujemy w zakrystii.

Wszystkich chorych na ciele i duszy zapraszamy na Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie, która sprawowana będzie w środę – 27 kwietnia o godz. 19.00.

Miesięczne wizyty z Komunią św. u chorych w sobotę – 30 kwietnia od godz. 9.00. Nowe zgłoszenia do chorych przyjmujemy w zakrystii i w kancelarii.

Procesja eucharystyczna w przyszłą niedzielę – 1 maja o godz. 18.30.

Spotkanie Żywego Różańca odbędzie się za dwa tygodnie – 8 maja o godz. 16.30.

Nabożeństwa majowe przed Najświętszym Sakramentem codziennie w maju o godz. 18.30 w kościele, przed grotą maryjną w dni powszednie po Eucharystii o godz. 10.00, przy kapliczce w parku przed szkołą na Bokserskiej w niedziele i środy o godz. 20.00.

Koło Przyjaciół Radia Maryja przyjmuje dzisiaj, przy głównym wyjściu z kościoła, wpłaty ofiar na Radio Maryja i zapisuje na wyjazd w dniu 18 maja, na uroczystość konsekracji nowej świątyni w Toruniu, będącej wotum wdzięczności za Papieża Polaka – Świętego Jana Pawła II.

Kiermasz książek religijnych odbywa się dzisiaj w kaplicy bocznej kościoła.

Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej, która wyłożona jest na stoliku za ławkami. Należność za gazety prosimy składać do puszki, która się tam znajduje.

Dziękujemy za indywidualne ofiary na prace gospodarcze w parafii, które w ostatnim tygodniu złożyły 2 rodziny i za ofiary na nowe organy, które złożyły także 2 rodziny. Wszystkim troszczącym się o materialne potrzeby parafii składamy „Bóg zapłać”.

W odpowiedzi na apel papieża Franciszka, ogłoszony w Niedzielę Miłosierdzia, we wszystkich kościołach katolickich Europy, odbywa się dzisiaj zbiórka ofiar na pomoc dla poszkodowanych w konflikcie na Ukrainie. Ofiary na ten cel możemy składać przy wyjściach z kościoła.

KONWERSATORIUM BIBLIJNE – 2016 rok
wtorki, godz. 19.00 – dolny kościół
prowadzi – ks. prałat dr Andrzej Bosowski

19 IV – „Wielu jest powołanych, lecz mało wybranych” (Mt 22, 14)

26 IV – Dlaczego apostołowie mieli głosić Ewangelię „idąc”?

przerwa świąteczna

10 V – Problem tzw. sekretu mesjańskiego ?

17 V – „Aby patrzyli oczami, a nie widzieli … żeby się nie nawrócili” (Mk 4, 12)

24 V – „Czy nie był to czas na figi …”? (Mk 11, 12-14)