Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu – 14 luty 2016 r.

Porządek nabożeństw wielkopostnych:
– droga krzyżowa – w każdy piątek o godzinach: 10.30, 18.00 – dla dzieci i 19.45
– gorzkie żale – w każdą niedzielę o godz. 18.30

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej rozprowadza dzisiaj pod chórem, jak zawsze w drugą niedzielę miesiąca, cegiełki na dębowe ławki do naszego kościoła. Dziękujemy wszystkim wspierającym dzieło zakupu ławek. Tam także jest kolejny numer pisma parafialnego „Nasza Parafia”, gdzie znajdziemy szczegółowy wykaz przyjmowania tegorocznej wizyty duszpasterskiej we wszystkich blokach naszej parafii.

Trwa nawiedzenie Obrazu Jezusa Miłosiernego w rodzinach naszej parafii. Upoważnione przez parafię osoby z grupy Misja Św. Faustyny, w celu przygotowania nawiedzenia Obrazu w kolejnych rodzinach, od poniedziałku – 15 lutego od godz. 18.00, odwiedzać będą mieszkańców bloku przy ul. Tuchlińskiej 2, 4 i 6, zapisując rodziny na przyjęcie Obrazu. Jeden z Obrazów kończy nawiedzanie rodzin w blokach przy ul. Niegocińskiej 7, skąd zostanie przeniesiony do bloku przy ul. Tuchlińskiej 6, w czwartek 18 lutego o godz. 18.00.

Wznawiamy konwersatorium z Pisma Świętego od wtorku – 16 lutego o godz. 19.00 w sali dolnego kościoła, które prowadzi ks. prałat dr Andrzej Bosowski. Szczegółowy program wyłożony jest w kościele, na stoliku za środkowym rzędem ławek.

Zapraszamy na Mszę św. o Miłosierdziu Bożym, którą sprawujemy w czasie trwającego obecnie w naszej parafii nawiedzenia Obrazu Jezusa Miłosiernego, piątek – 19 lutego o godz. 19.00. Po Eucharystii, otwarte dla wszystkich, spotkanie grupy Misja Św. Faustyny.

11 lutego obchodziliśmy Światowy Dzień Chorego. Naszych chorych i starszych parafian zapraszamy w sobotę – 20 lutego na godz.10.00. W czasie sprawowanej Eucharystii dla chorych, udzielany będzie sakrament namaszczenia chorych a potem odbędzie się spotkanie dla chorych w sali dolnego kościoła. Bardzo prosimy rodziny i sąsiadów o zatroszczenie się, aby chorzy i starsi parafianie, mogli wziąć udział w tej uroczystości.

Nabożeństwa do Świętych i Błogosławionych, których wizerunki są na witrażach w naszym kościele, odbywają się w soboty o godz. 18.30. W czasie tych nabożeństw modlimy się za naszą Ojczyznę i w intencjach osobistych, z którymi przychodzimy na te nabożeństwa.

Dziękujemy za indywidualne ofiary na prace gospodarcze w parafii. W ostatnim tygodniu ofiarę złożyło 5 rodzin. Dziękujemy także dwom rodzinom, które kilka lat temu ufundowały boczne ołtarze: Św. Maksymiliana i Miłosierdza Bożego, a teraz sfinansowały rozbudowę tych ołtarzy. Przy ołtarzu Miłosierdzia Bożego zostaną umieszczone relikwie Św. Faustyny Kowalskiej i Bł. Michała Sopoćko. Uroczystość odbędzie się 3 kwietnia o godz. 12.30, a przewodniczył jej będzie Kardynał Kazimierz Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski. Wszystkim troszczącym się o materialne potrzeby parafii składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

Z racji obchodzonego jubileuszu 1050 rocznicy Chrztu Polski, możemy nabywać pamiątki tego jubileuszu, którymi są domowe kropielnice na wodę święconą. Umieszczone w naszych mieszkaniach, będą przypominały nam o obchodzonym jubileuszu chrztu Polski i naszym osobistym chrzcie. Można je nabywać za środkowym rzędem ławek, a należność za nie prosimy składać do puszki, która się tam znajduje. Wodę święconą do kropielnic możemy brać ze specjalnego pojemnika, który znajduje się przy chrzcielnicy.

KONWERSATORIUM BIBLIJNE – 2016 rok
wtorki, godz. 19.00 – dolny kościół
prowadzi – ks. prałat dr Andrzej Bosowski

16 II – Powołanie uczniów. (Mk 3,13-19)

23 II – Kuszenie Jezusa. (Mt 4,3-11; Mk 1,12; Łk 4,3-13)

1 III – „Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych” (Mt 8, 22)

8 III – „Przyjacielu, jak tu wszedłeś nie mając szaty godowej” (Mt 22, 12)

przerwa rekolekcyjna i świąteczna

29 III – Pusty grób a Zmartwychwstanie Jezusa.

5 IV – „Marto! Matro! Troszczysz się i niepokoisz o wiele …” (Łk 10, 42)

12 IV – „Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, pozbawią go i tego, co wydaje mu się, że ma” (Mk 4, 25)

19 IV – „Wielu jest powołanych, lecz mało wybranych” (Mt 22, 14)

26 IV – Dlaczego apostołowie mieli głosić Ewangelię „idąc”?

przerwa świąteczna

10 V – Problem tzw. sekretu mesjańskiego ?

17 V – „Aby patrzyli oczami, a nie widzieli … żeby się nie nawrócili” (Mk 4, 12)

24 V – „Czy nie był to czas na figi …”? (Mk 11, 12-14)

31 V – „A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność” (Łk 7, 35)

Wizyta duszpasterska w liczbach – rok 2015/2016

Od ostatniej wizyty duszpasterskiej przybyło w naszej parafii 1077 mieszkań, w nowych blokach przy ulicach: Cybernetyki , Kłobucka, Obrzeżna i Wyścigowa. Ogólna liczba wszystkich mieszkań w parafii wynosi obecnie 14.648. Na terenie parafii budowane są dalsze bloki, w których sprzedaż mieszkań jest już prowadzona. Największe osiedle powstaje przy ul. Kłobuckiej, gdzie będzie w niedalekiej przyszłości 23 budynki i około 2,4 tys. mieszkań. W czasie tegorocznej wizyty duszpasterskie kapłani odwiedzili 5.006 rodzin (w roku ubiegłym odwiedzono 4.815 rodzin), w 785 mieszkaniach odmówiono przyjęcia kapłana a w 8.857 mieszkaniach kapłani nie zastali domowników. Z możliwości zaproszenia kapłana w terminie dodatkowym skorzystały 82 rodziny. W czasie wizyty duszpasterskie ponad 90 % odwiedzonych rodzin przekazało na potrzeby parafii 179.020 zł. (w roku ubiegłym 163.240 zł.). Zostaną one przeznaczone na inwestycje gospodarcze, które Ks. Proboszcz ustali z Parafialną Radą Ekonomiczną. Obecnie trwają prace wykończeniowe pomieszczeń zaplecza gospodarczego dolnego kościoła i kapitalny remont drzwi wejściowych do kościoła.
Tak przyjmowano kapłanów w poszczególnych blokach ( w procentach )
Bartłomieja 5 – 56.25%
Bartłomieja 7 – 60.00%
Bartłomieja 8 – 58.57%
Bartłomieja 10 – 45.71%
Bartłomieja 12 – 51.43%
Bełdan 1 – 28.44%
Bełdan 3 – 44.32%
Bełdan 4 – 37.29%
Bełdan 5 – 48.57%
Bełdan 8 – 50.00%
Bełdan 9 – 39.77%
Bełdan 11 – 49.54%
Blacharska 1 – 30.72%
Bogunki 3 – 55.17%
Bogunki 5 – 48.28%
Bokserska 2 – 35.71%
Bokserska 34 – 36.60%
Bokserska 38 – 30.00%
Bokserska 40 – 60.00%
Bokserska 46 – 37.04%
Bokserska 46A – 37.50%
Bokserska 48 – 37.04%
Cybernetyki 3 – 15.38%
Cybernetyki 3 A – 22.22%
Cybernetyki 3 B – 8.82%
Cybernetyki 3 C – 23.81%
Cybernetyki 7 C – 24.07%
Cybernetyki 7 D – 35.96%
Cybernetyki 7 E – 14.71%
Cybernetyki 13 – 12.31%
Gotarda 1 – 39.39%
Gotarda 3 – 50.00%
Gotarda 5 – 38.89%
Gotarda 7 – 40.00%
Gotarda 8 – 36.60%
Gotarda 10 – 51.63%
Granitowa 1 – 42.31%
Granitowa 3 – 18.77%
Granitowa 3A – 0 rodzin
Gruszczyńskiego 14 – 73.68%
Gruszczyńskiego 14a 35.71%
Gruszczyńskiego 17 – 42.30%
Jadźwingów 1 – 58.82%
Jadźwingów 2 – 19.44%
Jadźwingów 3 – 50.0%
Jadźwingów 5/7 – 42.48%
Jadźwingów 13 – 25.92%
Jadźwingów 15 – 53.57%
Jadźwingów 16 – 62.50%
Jadźwingów 17 – 22.22%
Jadźwingów 18 – 62.50%
Jadźwingów 20 – 40.62%
Jadźwingów 22 – 46.42%
Jadźwingów 22A – 44.44%
Jadźwingów 24 – 22.22%
Kłobucka 1 – 37.50%
Kłobucka 3 – 54.17%
Kłobucka 8B – 7.31%
Kłobucka 8C – 8.29%
Kłobucka 14 – 51.67%
Kłobucka 16 – 54.55%
Kłobucka 16B – 48.48%
Kłobucka 18 – 33.33%
Kłobucka 18A – 52.38%
Kłobucka 18D – 66.67%
Kłobucka 19A – 1 rodzina
Kłobucka 23B – 16.67%
Kłobucka 23C – 13.13%
Kłobucka 23D – 22.76%
Kłobucka 23E – 24.46%
Kolady 1 – 27.77%
Kolady – domki – 2 rodziny
Kolady 4 – 50.00%
Al.Lotników 13 – 43.18%
Al.Lotników 17 – 45.00%
Al.Lotników 19 – 37.50%
Al.Lotników 20 – 39.69%
Modzelewskiego 6 – 53.33%
Modzelewskiego 8 – 63.33%
Modzelewskiego 10 – 50.00%
Modzelewskiego 12 – 30.00%
Modzelewskiego 23 – 37.79%
Modzelewskiego 26 – 25.64%
Modzelewskiego 40 – 27.48%
Modzelewsk. 46/50 – 30.41%
Narocz – domki – 2 rodziny
Niegocińska 1 – 44.06%
Niegocińska 5 – 50.00%
Niegocińska 7 – 40.00%
Niegocińska 14 – 42.96%
Obrzeżna 1 – 19.89%
Obrzeżna 1A – 12.96%
Obrzeżna 1B – 16.05%
Obrzeżna 1C – 24.38%
Obrzeżna 1D – 18.54%
Obrzeżna 3 – 0.01%
Obrzeżna 4 – 24.14%
Obrzeżna 5A – 2.38%
Obrzeżna 5B – 12.24%
Obrzeżna 5C – 6.12%
Obrzeżna 5D – 14.67%
Obrzeżna 5E – 14.29%
Obrzeżna 5F – 15.07%
Obrzeżna 6 – 35.71%
Obrzeżna 7A – 19.33%
Obrzeżna 8 – 31.03%
Obrzeżna 10 – 44.44%
Obrzeżna 12 – 24.14%
Obrzeżna 14 – 39.28%
Obrzeżna 16 – 50.78%
Obrzeżna – domki – 1 rodzina
Obrzeżna 24 – 50.63%
Orzycka 1 – 42.11%
Orzycka 4 – 51.15%
Orzycka 4A – 43.68%
Orzycka 6 – 30.89%
Orzycka 8 – 49.65%
Orzycka 10 – 43.94%
Orzycka 12 – 43.33%
Orzycka 14 – 59.38%
Orzycka 16 – 47.92%
Orzycka 18 – 44.44%
Orzycka 24 – 54.00%
Orzycka 25 – 62.50%
Pieńkowskiego 4 – 34.09%
Pieńkowskiego 5 – 41.67%
Postępu 10 – 25.89%
Puławska 266 – stary – 50.00%
Puławska 266 – nowy – 57.00%
Teren wyścigów – 46.21%
Rzymowskiego 17 – 27.37%
Rzymowskiego 19 – 21.67%
Rzymowskiego 20 – 40.26%
Rzymowskiego 33 – 43.66%
Rzymowskiego 37 – 1 rodzina
Rzymowskiego 39 – 62.50%
Rzymowskiego 45 – 38.00%
Rzymowskiego 47 – 28.41%
Rzymowskiego 49 – 35.44%
Smoluchowskiego 5 -31.00%
Smoluchowskiego 6 -31.71%
Smyczkowa 9 hotel – 18 rodzin
Smyczkowa 11 hotel – 26 rodziny
Smyczkowa 12 – 13.33%
Śniardwy 1 – 43.33%
Śniardwy 2 – 45.45%
Śniardwy 3 – 36.67%
Śniardwy 4 – 34.09%
Śniardwy 5 – 36.67%
Śniardwy 6 – 35.94%
Śniardwy 8 – 39.06%
Szturmowa 9 – 20.00%
Tuchlińska 2 – 33.75%
Tuchlińska 4 – 40.00%
Tuchlińska 6 – 42.67%
Wiartel 3 – 64.00%
Wiartel 8 – 35.92%
Wydmińska 4 – 47.37%
Al.Wyścigowa 4A – 15.79%
Al.Wyścigowa 4B – 12.22%
Al.Wyścigowa 4C – 18.18%
Al.Wyścigowa 8 – 19.57%
Al.Wyścigowa 8B – 20.37%
Al.Wyścigowa 14 – 29.85%
Al.Wyścigowa 14A – 35.71%
Al.Wyścigowa 17 – 43.71%
Al.Wyścigowa 18 – 52.63%
Al.Wyścigowa 20 – 21.74%