Święto Chrztu Pańskiego ? 8 stycznia 2023 r.

Święto Chrztu Pańskiego ? 8 stycznia 2023 r.

Miesięczne spotkanie Żywego Różańca ? dziś o godz. 16.30.

Trwa wizyta duszpasterska. Odwiedzamy wszystkich, którzy wcześniej zaprosili  kapłana do swojego mieszkania. Możemy to uczynić poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej parafii lub wypełnienie specjalnej karty zgłoszeniowej, która jest wyłożona na stoliku przy wyjściu. Tam także znajduje się wydrukowany program wizyty duszpasterskiej, który prosimy wywiesić na klatkach schodowych, aby informacja o wizycie duszpasterskiej dotarła do wszystkich mieszkańców naszej parafii. Prosimy o zgłoszenie wizyty duszpasterskiej z tygodniowym wyprzedzeniem, co ułatwi rozplanowanie wizyt kapłanów. Wizytę duszpasterską rozpoczynamy od godz. 17.00. Na stole prosimy przygotować: krzyż, świece, wodę święconą i kropidło. Jeżeli nie posiadamy w domu wody święconej, można ją pobrać po Mszach Świętych w zakrystii.

Przypominamy, że przynależność do parafii wiąże się z miejscem zamieszkania a nie miejscem zameldowania. Dlatego każdy, kto zamieszkał na terenie naszej parafii i nie został wpisany do ewidencji parafialnej w czasie wizyty duszpasterskiej, powinien osobiście zgłosić się do kancelarii parafialnej, aby zapisać się na listę parafian.

Otwarte dla wszystkich chętnych, spotkanie grupy Misja Św. Faustyny, w środę – 11 stycznia,  po  Eucharystii  o  godz. 19.00,  w  sali  na  pierwszym  piętrze  plebanii.

Zapraszamy na comiesięczne nabożeństwo fatimskie, które odprawiane będzie w piątek – 13 stycznia po Eucharystii o godz. 19.00.

Zapraszamy na koncert kolędowy scholii dziecięcej i młodzieżowej, który odbędzie się w przyszłą niedzielę – 15 stycznia po  Eucharystii  o  godz. 19.00  w  kościele.

Nabożeństwa do Świętych i Błogosławionych, których wizerunki są na witrażach w naszym kościele odbywają się w soboty o godz. 18.30. W czasie tych nabożeństw modlimy się szczególnie za Ojczyznę, przyzywając wstawiennictwa naszych  Błogosławionych  i  Świętych  Rodaków.

Na stoliku znajdują się książki spośród których, szczególnie polecamy album o Papieżu Benedykcie XVI oraz książkę Benedykt XVI ?Wiara i proroctwo?. Ceny znajdują się na odwrocie książki.