Święto Chrztu Pańskiego ? 9 stycznia 2022 r.

Święto Chrztu Pańskiego ? 9 stycznia 2022 r.

Rozpoczęliśmy coroczną wizytę duszpasterską. Ze względu na trwający stan epidemiczny odbywa się ona w zmienionej formie. Szczegółowe informacje znajdziemy na kartce informacyjnej wyłożonej na stoliku za ławkami. Bardzo prosimy, aby te kartki, wzięte z kościoła, wywiesić na drzwiach klatek schodowych lub tablicach informacyjnych w naszych blokach. Wizytę duszpasterską rozpoczynamy od godz. 17.00. Na stole prosimy przygotować: krzyż, świece, wodę święconą i kropidło. Jeżeli nie posiadamy w domu wody święconej, można ją pobrać po Mszach Świętych w zakrystii. Przychodzący kapłan będzie w maseczce ochronnej. Prosimy, aby także domownicy na czas wizyty kapłana, używali maseczek oraz przygotowali płyn do dezynfekcji rąk dla kapłana. W okresie trwania wizyty duszpasterskiej, Misja Św. Faustyny, zaprasza na modlitwę koronką do Miłosierdzia Bożego w jej intencji, w każdy piątek o godz. 18.45.

Przypominamy, że przynależność do parafii wiąże się z miejscem zamieszkania a nie miejscem zameldowania. Dlatego każdy, kto zamieszkał na terenie naszej parafii i nie został wpisany do ewidencji parafialnej w czasie wizyty duszpasterskiej, powinien osobiście zgłosić się do kancelarii parafialnej, aby zapisać się na listę parafian.

Otwarte dla wszystkich chętnych, spotkanie grupy Misja Św. Faustyny, w środę – 12 stycznia, po Eucharystii o godz. 19.00, w sali na pierwszym piętrze plebanii. Grupa Misja Św. Faustyny zajmuje się praktykowaniem i szerzeniem kultu Miłosierdzia Bożego. Zachęcamy do włączenia się w działalność tej grupy.

Zapraszamy na comiesięczne nabożeństwo fatimskie, które odprawiane będzie w czwartek – 13 stycznia po Eucharystii o godz. 19.00.

Nabożeństwa do Świętych i Błogosławionych, których wizerunki są na witrażach w naszym kościele odbywają się w soboty o godz. 18.30. W czasie tych nabożeństw modlimy się szczególnie za Ojczyznę, przyzywając wstawiennictwa naszych Błogosławionych i Świętych Rodaków.

Zapraszamy na koncert kolędowy naszego chóru parafialnego, który odbędzie się w przyszłą niedzielę – 16 stycznia po Eucharystii o godz. 17.30 w kościele.

ZASADY UDZIELANIA KOMUNII ŚWIĘTEJ W NASZYM KOŚCIELE

  1. każdy przystępujący do Komunii Świętej ma prawo przyjąć Ją na klęcząco lub na stojąco oraz do ust lub na rękę, jeśli czyni to w sposób właściwy
  1. kapłan nie decyduje jaką postawę przy przyjęciu Komunii Świętej zajmuje przyjmujący Ją, jeśli czyni to z uszanowaniem dla Najświętszego Sakramentu
  1. w naszej parafii niewielka ilość ludzi przyjmuje Komunię Świętą na rękę, dlatego nie jest wyznaczane specjalne miejsce dla przyjmujących Ją tylko w ten sposób
  1. osoby przyjmujące Komunii Świętej na rękę, prosimy o podchodzenie do Komunii jako pierwsze, jak czynią to osoby przyjmujące Komunię Świętą z chleba niskoglutenowego
  1. przyjmujący Komunię Świętą na rękę, zaraz po spożyciu Ciała Pańskiego powinni uważnie obejrzeć dłonie oraz zebrać i spożyć ze czcią każdą widoczną Okruszynę, która mogła oderwać się od Hostii
  1. kościół jest systematycznie dezynfekowany metodą zamgławiania a przy głównym wejściu do kościoła ustawiony jest bezdotykowy dezynfekator do rąk